NEFES

NEFES

Nefes, günümüzde keşfedilmiş ve yepyeni bir bilgiymiş gibi önümüze konuluyor olmasına rağmen yüzyıllardır Sufizm, Budizm yada yoga gibi doğu öğretilerinde yol gösterici olarak kullanılmaktadır. Hatta tüm bu öğreti, çalışma ve meditasyon çalışmalarının temeli olarak ifade edilmektedir. Nefes sadece kadim öğretilerin kullanmamızı salık verdiği bir çalışma parametresi değil, bedenin de en temel yakıtıdır. Doğduğumuz andan öleceğimiz ana kadar bizimle olan nefes, asıl kaynağımızdır. 

Dünyaya tam kapasitesiyle kullanabildiğimiz ve doğal akan bir nefes alış-verişi ile geliriz. Ancak öğrenme sürecinin başlamasıyla yeni öğrendiğimiz ve etkileşime girdiğimiz her olayda farklı tepkiler vermeye başlarız. Tüm bu tepkiler doğal ve akışta olan nefes alışkanlığımızın değişmesine, belli ve sınırlı kalıplara girmesine sebep olur. Bir müddet sonra bu değişen nefes alış verişleri alışkanlığa dönüşür. Özetle nefes alışkanlığımızın izin verdiği ölçüde hayatımızı devam ettiriyoruz. Bunu şöyle de ifade edebiliriz; nasıl nefes alırsak öyle yaşıyoruz; nasıl yaşıyorsak öyle nefes alıyoruz. İçinden çıkılmaz bir kısır döngü.

Nefes seansları bu kısır döngüyü değiştirebilen yegane araçlardır.

Seanslar sırasında mevcut nefes alışkanlığı fark edilir. Bu farkındalıkla doğal ve tam kapasiteli nefes alış-veriş alışkanlığı geri kazanılmaya başlanır. İlk seanstan itibaren fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak değişimler hissedilmeye başlanır. Bu değişimler, güçlü ve sağlıklı beden, dingin bir neş’e hali, anı yaşama keyfi ve kolaylığı şeklinde özetlenebilir.

Tüm bunlar için; Kaynak Siz’de.

NEFES ÇALIŞMALARI

Atölyemizde bireysel olarak yada guruplarla nefes çalışmaları yapılmaktadır. Bireysel seanslar için çalışmak istediğiniz koçla yada atölyemizle iletişime geçebilir ve bir çalışma takvimi organize edebilirsiniz. Bireysel seanslar koçun ve katılımcının birlikte belirlediği aralıklarda ve sayıda olabilir.

Grup çalışmaları için atölyemizin kendi hazırladığı ve HEMDEM adını verdiği 12 haftalık çalışmaya katılabilirsiniz. Çalışma 12 tam nefes seansı ve 12 zihin çalışma içermektedir. 

HEMDEM: 12 hafta süren kapsamlı bir kişisel gelişim programıdır. 12 tam Nefes Seansı ve Zihin çalışmalarının oluşturduğu altyapıyla, belirli bir düzende birbirini takip eden dersler olarak bedensel, zihinsel ve ruhsal iyileşme sağlamak üzerine dizayn edilmiştir. Süreç özellikle paylaşılan bilgilerin aktif şekilde kullanılmasını kolaylaştırmak üzerine planlanmıştır. 

Duygusal tıkanıklıklar ve kök inançlar üzerinde yapılan koçluk çalışmaları ile farkındalık üzerine yeni bir bilinç hali oluşturulmaya çalışılır. Süreç boyunca katılımcıların bu yeni farkındalık halinin getirdiği değişim için ihtiyaç duydukları alanı açmak üzerine destek almaları sağlanır. Programı bitiren tüm katılımcılara atölyemizin katılımcı sertifikası verilir.

 

Atölyeler