SERAPHIM BLUEPRINT

SERAPHIM BLUEPRINT

1994 yılında Seraphim olarak adlandırılan 11 Meleğin Ruth Rendely ile bağlantı kurmasıyla ortaya çıkan bu güçlü sistem, dua, niyet ve bedensel auranın güçlendirilmesi üzerine çalışır. 11 temel enerji biriminin birbirleriyle çalıştırılmasıyla oluşturulan akış ile niyetlerin gerçekleşmesi için alan oluşturulur. Bu enerji alanları ile sürekli çalışmaya başlandığında Seraphim kanalına kalıcı olarak bağlanılır. 

Seraphim Blueprint aslen bir ruhsal gelişim sistemidir. Buradaki amaç gerçek potansiyelini hatırlamaktır. Seraphim, Göksel sistemde yaradana en yakın melek grubu, blueprint ise planın bu gerçekliğe kopyalanmasıdır. Sistemi 6 basamaktan oluşur ve 11 enerji, belli bir düzen içerisinde 6 basamak boyunca katılımcılara açılır.

1.Basamak ile iyileşmeye önce kendimizden başlıyoruz. Bağışıklık sistemi güçlendiriliyor. Başkalarını iyileştirebilecek yetenekler kazanılıyor. Eller aracılığı ile kristallere şifa enerjileri yüklenebiliyor.

2.Basamak tamamen yaşamın akışında engel teşkil eden kök inançlar ve kalıplaşmış düşünceler ile çalışılır. Aynı zamanda karmik yüklerinde devreye girmesiyle ruhsal gelişim zorlayıcı bir sürece dönüşür.  İkinci basamak enerjileri bu zorlanmaları yumuşatır ve inanç kalıplarını temizler.

3.Basamak ruhsal gelişimimizin önünde duran dünya ihtiyaçlarıyla çalışır. Bu gerçekliğin varlıkları olan insanlar için ihtiyaç algısı ruhsal yükselişe engel teşkil edebilir. Bu yüzden fiziki varlığın niyet, dilek ve istekleriyle çalışarak gerçekleştirilmesine yardımcı olur. 

4.Basamak kozmik hareketin merkezlenmesi ve aşırı yükleme yada hasarlı enerjilerin onarılmasıyla çalışır

5.Basamak ise fizik bedene akan enerjinin topraklanması ve uyumlanmasıyla çalışır. Diğer canlılar gibi ait olduğumuz yerkürenin birer parçası olarak hem bütünün tüm unsurlarını iyileştirmek üzerine yetenek kazanırız hem de diğer bileşenlerin iyileştirici güçlerini alıp kabul etmemize yardımcı olur.

6. basamak Yaradan’ın Rahmetine artık Kendimizi açabildiğimiz nokta. İlk beş basamağın iyileştirici etkileri yetenekleriyle donatıldıktan sonra artık kutsal yaratılışın mükemmel bir parçası olduğumuzu deneyimleyebilir, yaratılan tüm varlıklarla birlliğin birer parçası olduğumuzu idrak ediyoruz.