BİLİNÇALTI DİLİ ve SEMBOLLERİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

BİLİNÇALTI DİLİ ve SEMBOLLERİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

Refik Korkmaz’ın yaratıcısı olduğu Bilinçaltı Dili, simgeler yardımıyla bilinçaltını okuma ve yeniden programlama esasına dayanır. 

  • Frekansların belirlenmesi ve frekans yükseltme
  • Fiziksel hastalıklar
  • Uyuşturucu, alkol, sigara ve diğer bağımlılıklar
  • Kilo problemleri 
  • Zihinsel ve Ruhsal problemler
  • Tikler
  • Bireysel ilişkiler
  • Ders başarısı
  • Korkular
  • Hormonlar

..gibi bir çok konuda hızlı çözümler sunan bir yöntemdir. Atölyemizde 1. ve 2. Modül eğitimleri verilmektedir. Eğitimleri tamamlayan tüm katılımcılara Refik Korkmaz ve eğitmenleri tarafından imzalanmış ilgili modül sertifikaları verilir.